Σύντομα κοντά σας

Κανάρη 2, Αλεξανδρούπολη

τηλ 2551 302321